Ruimtelijk wonen in het vestingdorp Bourtange

Uw droomhuis is binnen handbereik!

Bestemmingsplan

Het uitbreidingsplan Bourtanger Tuinen ligt ten noord westen grenzend aan de bestaande bebouwing van het dorp Bourtange. Het plan omvat in totaal 14 nog te realiseren kavels, waarvan voor slechts 3 contingenten beschikbaar zijn. Deze drie kavels, variërend in oppervlakte van 1.050 m2 tot liefst 1.450 m2 bevinden zich op de meest noord westelijke grens van het plan (oranje horizontaal gearceerd in onderstaande kaart), en zijn getypeerd als 'dorps afronding'.

Concreet houdt dit in dat deze kavels de grens van het bebouwingsgebied vormen, en uw vrije uitzicht dus gegarandeerd is! 

Bebouwingsmogelijkheden

De kavels zijn zeer ruim van opzet, waarbij het te bebouwen oppervlakte maar liefst 200 m2 mag bedragen. Respectievelijke maximum goot- en bouw- hoogte zijn 4 meter en 8 meter. De thans aangeboden en enige beschikbare kavels zijn ingericht voor het bouwen van een vrijstaande woning, in de toekomst te realiseren kavels bieden tevens mogelijkheden voor tweekappers. 

Bedrijf aan huis

Het bestemmingsplan biedt ruime mogelijkheden tot het realiseren van bedrijf aan huis. Uitgangspunt hierbij is dan de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

Ontsluiting 

De kavels bevinden zich aan een nog te realiseren straat in het verlengde van de reeds bestaande Van Sonoystraat. Aanleg van deze straat zal aanvangen bij verkoop van de kavels. De straat zal getypeerd worden door zijn doodlopende karakter, alsmede de intentie van de Gemeente om hier een 30 km zone van te maken. Het rustige karakter van de straat, en daarmee uw directe woonomgeving is hiermee gegarandeerd! 

De Bourtanger Tuinen bevinden zich op ongeveer 5 minuten lopen van de historische vesting Bourtange, en bieden via de aangrenzende Vlagtwedderstraat een uitstekende ontsluiting tot de dorpen Vlagtwedde en Sellingen (met vele voorziening, zoals winkels en een subtropisch zwembad), alsmede het in Duitsland gelegen Dorpen.

Via Vlagtwedde bent u in ongeveer 20 minuten in Winschoten of Stadskanaal (beide met uitstekende winkelmogelijkheden, uitgaansgelegenheden, ziekenhuizen, voortgezet onderwijs, etc), terwijl via Sellingen Emmen (met het Noorder Dierenpark) eenvoudig te bereiken is.

Via de A7 (bereikbaar via Winschoten) bent u in 45 minuten in de bruisende binnenstad van Groningen, met zijn uitstekende winkelcentrum, grote terrassen en vele horeca gelegenheden, alsmede publiekstrekkers als de Martini toren, het Groninger Museum en eredivisie voetbalclub FC Groningen. Waar uw interesse ook ligt, de stad Groningen biedt het, en u zult dan ook zeker gecharmeerd zijn van de metropool van het noorden! 

Contingenten

Op de thans drie aangeboden kavels na, valt het gehele plan thans onder een bouwverbod. Contingenten voor andere kavels worden slechts beschikbaar gemaakt indien hiervoor sloopcontingenten beschikbaar zijn, en hiervoor een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten van Groningen ontvangen is. Het ruimtelijke beleid van de Provincie Groningen is op dit moment gericht op het beperkte tot niet uitgeven van verdere contingenten in het buitengebied; deze drie kavels zijn wat dat betreft dan ook een absolute buitenkans om uw droomhuis te realiseren in Bourtange! 

Meer informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden op Bourtanger Tuinen kunt u het bestemmingsplan raadplegen op de website van de Gemeente Westerwolde (www.westerwolde.nl).